Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

09.06.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuję, że na portalu świadczeniodawcy zostały wystawione aneksy  dotyczące poziomu finansowania świadczeń od 1 lipca 2017 r. w rodzaju POZ – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Rehabilitacja Lecznicza, Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Przed przesłaniem do Oddziału podpisanych aneksów wraz załącznikami prosimy o szczegółowe sprawdzenie danych zawartych w załącznikach tj. :

  • załącznik nr 1 – Plan rzeczowo-finansowy.
  • załącznik nr 2 – Harmonogram-zasoby.
  • załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców.