Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla realizatorów świadczeń w rodzaju: AOS, SZP, SOK

09.06.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na portalu świadczeniodawcy zostały umieszczone:

  1. propozycja finansowania świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2017 w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Leczenie Szpitalne oraz Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie
  2. Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów.

 

Zaakceptowaną propozycję finansową wraz z „Oświadczeniem o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów” –  prosimy dostarczyć do OOWNFZ – Biuro Podawcze (parter) lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r.

W przypadku braku akceptacji przedstawionej propozycji finansowej prosimy o przekazanie stosownej informacji wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r.