Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT DOT. WPROWADZENIA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO UMÓW ZAWIERANYCH OD 1 LIPCA 2017

13.06.2017

KOMUNIKAT DOT. WPROWADZENIA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO  DO UMÓW ZAWIERANYCH OD 1 LIPCA 2017 W RODZAJU: REH, STM, SOK i ZPO

Świadczeniodawcom, którzy zostali wybrani w postepowaniu konkursowym do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2017 r., Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że są zobowiązani niezwłocznie  złożyć wniosek w sprawie rachunku bankowego:

Prosimy o wygenerowanie i wydrukowanie w Portalu Świadczeniodawcy nowych wniosków dot. kont bankowych w ramach przyszłej umowy oraz jak najszybsze dostarczenie wersji papierowej do Oddziału. Brak w/w wniosku uniemożliwi przygotowanie dla Państwa umowy.

Instrukcja wprowadzenia numeru rachunku bankowego do umowy do pobrania