Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący zmiany w określaniu przez świadczeniodawców pierwszego wolnego terminu

27.06.2017

Komunikat dotyczący zmiany w określaniu przez świadczeniodawców pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia oraz zmian w sprawozdawczości dokonywanej przy pomocy aplikacji AP-KOLCE

Opolski OW NFZ informuje, iż od lipca 2017 r. świadczeniodawcy przekazujący do Oddziału informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia (PWT) będą zobowiązani do ich przekazywania najpóźniej w następnym dniu roboczym po dacie określenia PWT.

W szczególności zmiana oznacza, iż w przypadku gdy w komunikacie XML jako data określenia PWT został wskazany piątek (np. 7 lipca 2017 r.), to komunikat należy przekazać do Oddziału w ten sam dzień, lub w dzień następny, tj. sobotę 8 lipca. Komunikat przekazany w poniedziałek 10 lipca będzie uznany tym samym za przekazany nieterminowo.

Wobec powyższego Opolski OW NFZ zaleca, celem uniknięcia nieprawidłowości przy przekazywaniu danych z zakresu PWT, aby data określenia PWT w komunikacie była zawsze tożsama z datą przekazania danych do Oddziału.

Jednocześnie informujemy, iż od 1 lipca 2017 r. świadczeniodawcy zostają zwolnieni z obowiązku prowadzenia w aplikacji AP-KOLCE list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej (kod świadczenia 00000). Listę oczekujących w aplikacji należy prowadzić do czasu skreślenia ostatniej osoby z datą wpisu do 30 czerwca 2017 r. Od 1 lipca 2017 r. listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty DiLO będą prowadzone w aplikacjach świadczeniodawców i będą wyłączone ze sprawozdawczości do NFZ.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów