Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dot. osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

26.07.2017

Komunikat dot. osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

W dniu 6 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda  podpisał ustawę o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia przepisy ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).

Na podstawie nowelizacji ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przyznano działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych (art.47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Ww. osoby posiadają także prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością dla wskazanych osób jest legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2017 roku.