Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Uwaga Świadczeniodawcy w rodzajach SZP, AOS, SOK, PSY

27.07.2017

Uwaga Świadczeniodawcy w rodzajach SZP, AOS, SOK, PSY                                                       

 

W związku z opublikowaniem zarządzeń Prezesa NFZ wprowadzających od dnia 1 lipca 2017 r. nową wycenę świadczeń w rodzajach świadczeń SZP, AOS, SOK, PSY – aktualnie finalizowane są prace mające na celu dostosowanie systemu informatycznego, umożliwiającego sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń z uwzględnieniem nowej wyceny. Planowany termin zakończenia tych prac to 31 lipca
2017 r.  Po tym terminie będą udostępnione Państwu elektroniczne wersje umów.

 

Wobec powyższego w celu uniknięcia konieczności korygowania świadczeń sprawozdawanych za  miesiąc lipiec 2017 r. z nieaktualną już wyceną, rekomenduje się wstrzymanie z rozliczeniem świadczeń za miesiąc lipiec do czasu udostępnienia nowych wersji elektronicznych umów.