Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie postępowania w trybie Rokowań w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

02.08.2017

W dniu 2 sierpnia 2017 r.  zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:

  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ – wraz z zakresami skojarzonymi – cena oczekiwana 1,00  zł
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII – wraz z zakresami skojarzonymi – cena oczekiwana 1,00  zł
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII – wraz z zakresami skojarzonymi – cena oczekiwana 1,00  zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania 2 sierpnia 2017 r.
  • Składanie ofert do 09 sierpnia 2017 r.
  • Otwarcie ofert – 11 sierpnia 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 31 sierpnia2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ link

(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – AOS).