Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców – zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych.

24.08.2017

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7037.html