Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

30.08.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o przepis  § 16 Zarządzenia Nr 69/2017/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej informuje, że świadczeniodawcy zainteresowani realizacją świadczeń kompleksowych:

1)     kompleksowa opieka po zawale  mięśnia sercowego ( KOS-zawał),

2)     koordynowana opieka na kobietą w ciąży – KOC I ( KOC I),

winni złożyć stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu  „Oświadczenie w sprawie świadczeń kompleksowych w umowie PSZ”.

Oświadczenie należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Oświadczenie należy złożyć na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45-315 Opole, ulica Głogowska 37  

z dopiskiem: „Oświadczenie KOS-zawał/KOC I w umowie PSZ”