Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna 08-17-000547/AOS/02//1/03

31.08.2017

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie : świadczenia w zakresie otolaryngologii, świadczenia w zakresie otolaryngologii – zakres skojarzony z 02.1610.001.02, świadczenia w zakresie otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie : świadczenia w zakresie otolaryngologii, świadczenia w zakresie otolaryngologii – zakres skojarzony z 02.1610.001.02, świadczenia w zakresie otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna.

  • 08-17-000547/AOS/02//1/03

Przypominamy, że w Informatorze o postępowaniach konkursowych dostępnym na stronie internetowej w zakładce Kontraktowanie 2017 (https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx) („publiczny portal o postępowaniach”) zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.

            Opole, 31.08.2017 r.

Autor dokumentu: Rzecznik Prasowy