Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU ROZLICZENIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z OKRESEM OBOWIĄZYWANIA DO 30.09.2017

27.09.2017

       Powołując się na przepisy § 23 ust. 1 i  § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 poz. 1146), Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o ostatecznym terminie rozliczenia umów, których okres obowiązywania zakończy się 30 września 2017 r.:

–  09 listopada 2017 r. upływa termin, w którym świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego za świadczenia udzielone w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. (po tym dniu nastąpi blokada możliwości przesyłania raportów statystycznych),

–  14 listopada 2017 r.  upływa  ostateczny termin rozliczenia wykonania umowy za okres styczeń – wrzesień 2017 r. (po tym dniu nastąpi blokada możliwości naliczania świadczeń do zapłaty).

       W związku z powyższym prosimy o analizę wykonania umowy za okres styczeń – wrzesień 2017 r. oraz o dokonanie wszystkich rozliczeń w wyznaczonych terminach.

 

                                                                    Wydział Ekonomiczno – Finansowy

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy