Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie przypomina

13.10.2017

Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie przypomina, że § 3.1. Pkt. 11. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych                                         (Dz. U. 2016.192 j.t. ze zm.) zobowiązuje świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, do przekazywania komunikatem sprawozdawczym SWIAD identyfikatora osoby kierującej wykonaniem operacji lub zabiegu, w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym. Dotyczy to w szczególności grup JGP oznaczonych w katalogu 1a, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia 73/2017/DSOZ Prezesa NFZ, jako grupy zabiegowe oraz procedur wyznaczających grupy zabiegowe. Przypomina się jednocześnie, że poprawność danych sprawozdawczych weryfikowana jest w ramach walidacji i weryfikacji prowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.