Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy: ODDZIAŁY SZPITALNE

22.11.2017

W związku  z niską zgłaszalnością zachorowań na choroby nowotworowe  w woj. opolskim na podstawie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w latach 2015 – 2017. Opolski Oddział Wojewódzki przypomina, iż w wyniku uchylenia ust. 5 w art. 32a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 759) nie został zniesiony obowiązek zgłaszania Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

Wobec powyższego, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań na choroby nowotworowe.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej