Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

05.01.2018 – Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

05.01.2018

Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014r. poz.1980 z późn.zm.), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu  Zdrowia w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza.

 

Nr postępowania: 08-18-000016/REH/05/1/05.1310.208.02/01

 

Opole, 05.01.2018r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów