Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Odwołanie postępowania konkursowego OPH 08-18-000032/OPH/15/1/15.1180.007.02/01

01.02.2018

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014r. poz.1980 z późn.zm.), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu  Zdrowia w rodzaju Opieka Paliatywnam i Hospicyjna.

Nr postępowania: 08-18-000032/OPH/15/1/15.1180.007.02/01

Opole, 01.02.2018r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów