Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

08.02.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.) zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę.

Oznacza to, że świadczeniodawca umożliwia świadczeniobiorcom wpisanie się na listę oczekujących w dniach i godzinach pracy. Świadczeniodawca nie może ograniczać możliwość rejestracji świadczeniobiorców tylko do wybranych form (np. tylko osobiście, czy w ustalonych godzinach) lub wprowadzać inne zasady rejestracji. Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów