Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat 14.02.2018r. – Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

14.02.2018

Działając na podstawie § 11 ust 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U z 2014 r., poz. 1880 z pózn. zm.) – Przewodniczący Komisji ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty złożone na postępowania poprzedzające zawieranie umów od 1 lipca 2018r. w rodzaju: 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE.

        Przewodniczący Komisji ustalił harmonogram otwarcia ofert następująco:

W dniu 15.02.2018r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowania w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE:

                                    

08-18-000045/SPO/14/1/14.5170.029.04/01

08-18-000046/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

08-18-000055/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000056/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000057/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

08-18-000058/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

08-18-000060/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000063/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000064/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

08-18-000067/SPO/14/1/14.5160.026.04/01