Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat 14.02.2018r. – OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

14.02.2018

Działając na podstawie § 11 ust 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U z 2014 r., poz. 1880 z pózn. zm.) – Przewodniczący Komisji ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty złożone na postępowania poprzedzające zawieranie umów od 1 lipca 2018r. w rodzaju: 

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA.

        Przewodniczący Komisji ustalił harmonogram otwarcia ofert następująco:

W dniu 15.02.2018r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowania w rodzaju OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA:

                                    

08-18-000033/OPH/15/1/15.2180.027.02/01

08-18-000034/OPH/15/1/15.1180.007.02/01

08-18-000035/OPH/15/1/15.2181.027.02/01

08-18-000036/OPH/15/1/15.2181.028.02/01

08-18-000037/OPH/15/1/15.2180.027.02/01

 

         W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach.