Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Sieć Szpitali czyli System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ)

16.03.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zadaniem sieci szpitali jest usprawnienie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne oraz poprawienie dostępu Pacjentom do leczenia specjalistycznego w szpitalach.

Wskazujemy, iż zgodnie z art. 95l ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1938 ze zm.) system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „systemem zabezpieczenia”, zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania.

Świadczeniodawco pamiętaj, że masz obowiązek zapewnić Pacjentom kompleksową opiekę zdrowotną, a w szczególności udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych przyszpitalnych Pacjentom wymagającym kontynuacji rozpoczętego leczenia.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów