Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Prośba o wypełnienie ankiety

03.04.2018

W związku ze zmianami w zakresie terminów dotyczących obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało badanie podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowywaniem podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Informacje uzyskane na podstawie ankiety będą miały istotny wpływ na planowanie dalszych działań niezbędnych do realizacji procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia na terenie całego kraju.  Ankietę należy wypełnić najpóźniej do dnia 2018-04-22.

Ankieta została udostępniona podmiotom leczniczym w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia (SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html. W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety proszę o kontakt na adres e-mail: koordynator@csioz.gov.pl. W załączeniu przesyłamy także krótką instrukcję, która pozwoli na szybkie odnalezienie i rozpoczęcie procesu wypełniania ankiety.

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że przy pierwszym logowaniu do Systemu Statystyki Ochrony Zdrowia w danym roku sprawozdawczym może pojawić się ankieta przypisująca sprawozdania. Jeśli owa ankieta się pojawi, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę. Wszelkie informacje prosimy kierować na adres: koordynator@csioz.gov.pl

 

Opole,03.04.2018 r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń