Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

23.04.2018

W dniu 23 kwietnia 2018 r.  zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie:

 

 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH – cena oczekiwana 8,35 zł na terenie powiatu: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – cena oczekiwana 9,00 zł na terenie powiatu: opolski, strzelecki, krapkowicki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, kluczborski, oleski, nyski, prudnicki, brzeski, miasto Opole,
 • LECZENIE UZALEŻNIEŃ – cena oczekiwana 8,23 zł na terenie powiatu: brzeski, namysłowski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, nyski, prudnicki, strzelecki, krapkowicki, opolski, kluczborski, oleski, miasto Opole,
 • PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO – cena oczekiwana 8,10 zł na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – cena oczekiwana 8,80 zł terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU – cena oczekiwana 8,10 zł na terenie powiatu: głubczycki, kędzierzyńsko- kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL – cena oczekiwana 8,10 zł na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA – cena oczekiwana 8,50 zł na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE – cena oczekiwana 7,93 zł na terenie powiatu: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski, opolski, głubczycki, kędzierzyńsko – kozielski, krapkowicki, nyski, prudnicki, strzelecki, miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH – cena oczekiwana 8,00 zł na terenie powiatu: brzeski, namysłowski, kluczborski, nyski, prudnicki, opolski, krapkowicki, strzelecki, oleski, kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCH –  cena oczekiwana 9,15 zł na terenie powiatu: opolski, oleski, kluczborski, namysłowski, brzeski, nyski, kędzierzyńsko-kozielski, prudnicki, głubczycki, krapkowicki, strzelecki, miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE GERIATRYCZNE – cena oczekiwana 8,50 zł na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH – cena oczekiwana 9,09 zł na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU-  cena oczekiwana 8,00 zł na terenie powiatu: opolski, namysłowski, kluczborski, nyski, prudnicki, brzeski, krapkowicki, kędzierzyńsko kozielski, głubczycki, strzelecki, oleski, miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH UDZIELANE W HOSTELU- cena oczekiwana 7,50 zł na terenie województwa opolskiego,
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) –  cena oczekiwana 8,00 zł na terenie powiatu: kluczborski, oleski, krapkowicki, strzelecki, nyski, prudnicki, opolski, miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH – cena oczekiwana   11,11 zł na terenie powiatu: kluczborski, oleski, opolski, strzelecki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, brzeski, namysłowski, nyski, prudnicki,     miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- cena oczekiwana 13,50 zł na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ­- cena oczekiwana   10,23 zł na terenie województwa opolskiego,
 • LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH ­- cena oczekiwana 10,36 zł na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE ­- cena oczekiwana 10,78 zł na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA  ­- cena oczekiwana 14,62 zł na terenie województwa opolskiego,
 • LECZENIE UZALEŻNIEŃ STACJONARNE ZABEZPIECZENIA  ­- cena oczekiwana 9,90 zł na terenie województwa opolskiego,
 • LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA) – cena oczekiwana 10,09 zł na terenie powiatu: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, prudnicki, kluczborski, namysłowski, oleski, opolski, strzelecki, miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE ­- cena oczekiwana 9,92 zł na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE DLA UZALEŻNIENIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH – cena oczekiwana 9,20 zł na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY) – cena oczekiwana 550,00 zł na terenie powiatu: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko – kozielski, krapkowicki, nyski, prudnicki,
 • ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY) – cena oczekiwana 1040,00 zł na terenie powiatu: kluczborski, namysłowski, oleski, opolski, strzelecki, miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH cena oczekiwana 9,03 zł na terenie powiatu: głubczycki, prudnicki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki, brzeski, namysłowski, kluczborski, oleski, nyski, opolski, miasto Opole,

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania 23 kwietnia2018 r.
 • Składanie ofert do 7 maja 2018 r.
 • Otwarcie ofert – 9 maja 2018 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 6 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień – PSY).

Podmioty lecznicze ,które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  link

 

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 774020168

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów