Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat – odwołanie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

07.05.2018

Komunikat w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie – świadczenia terapii uzależnień i współuzależnieni od alkoholu.

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014r. poz1980 z późn.zm.), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia odwołuje z dniem 07.05.2018 r. postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie – świadczenia terapii uzależnień i współuzależnieni od alkoholu

 

Nr postępowania: 08-17-000138/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

Nr postępowania: 08-17-000140/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

Nr postępowania: 08-17-000149/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

Nr postępowania: 08-17-000158/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

Nr postępowania: 08-17-000161/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

Nr postępowania: 08-17-000167/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

Nr postępowania: 08-17-000179/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

Nr postępowania: 08-17-000188/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

Nr postępowania: 08-17-000195/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

 

Opole, 07.05.2018 r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów