Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – harmonogram otwarcia ofert w dniu 10.05.2018r.

09.05.2018

Działając na podstawie § 11 ust 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U z 2014 r., poz. 1880 z pózn. zm.) – Przewodniczący Komisji ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty złożone na postępowania poprzedzające zawieranie umów od 1 lipca 2018r. w rodzaju: 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

        Przewodniczący Komisji ustalił harmonogram otwarcia ofert następująco:

W dniu 10.05.2018r. zostaną otwarte oferty złożone na postępowania w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ                                    

08-18-000186/PSY/04/1/04.4710.001.02/01

08-18-000177/PSY/04/1/04.4701.001.02/01

08-18-000135/PSY/04/1/04.4732.021.02/01

08-18-000131/PSY/04/1/04.4742.021.02/01

         W następnych dniach będą otwierane oferty złożone w pozostałych postępowaniach.