Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie postepowań w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

10.05.2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

W dniu 10 maja 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:

  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI cena oczekiwana 1,00 zł  – na terenie województwa opolskiego,
  • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI –  ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1581.001.02cena oczekiwana 1,00 zł  – na terenie województwa opolskiego,
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLOGII DLA DZIEWCZĄTcena oczekiwana 1,00 zł  – na terenie województwa opolskiego,
  • KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄcena oczekiwana 57,20 zł  – na terenie powiatu: brzeski, namysłowski,
  • KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄcena oczekiwana 57,20 zł  – na terenie powiatu: kędzierzyńsko – kozielski, krapkowicki, strzelecki,
  • KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄcena oczekiwana 57,20 zł  – na terenie powiatu: kluczborski, oleski, miasto Opole.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania 10 maja 2018 r.
  • Składanie ofert do 24 maja 2018 r.
  • Otwarcie ofert – 28 maja 2018 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 15 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – AOS).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie
do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej
do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  link

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 4020174.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów