Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Przesunięcie terminu składania ofert do postepowania w rodzaju Leczenie Stomatologiczne – świadczenia udzielane w dentobusie

17.05.2018

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń udzielanych w dentobusie, ogłoszonym w dniu 27.04.2018 r. oznaczonym kodem:

08-18-000201/STM/07/1/07.0000.400.02/01

zmianie ulega termin:

  • składania ofert z dnia 17.05.2018 r na dzień: 31.05.2018 r.
  • otwarcia ofert z dnia 21.05.2018 r. na dzień 04.06.2018 r.
  • rozstrzygnięcia postępowania z dnia 06.06.2018 r. na dzień 18.06.2018 r.

Inne postanowienia w treści ogłoszenia wyżej wskazanych postępowań  nie ulegają zmianie.