Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawcy w sprawie obowiązku wynikającego z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

12.06.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie przypomina, iż ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 505), zwana dalej ustawą, nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu i przynależność do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

 

W nawiązaniu  do wcześniejszego komunikatu z dnia 30.05.2018 r. umieszczonego na Portalu Świadczeniodawcy dot. bieżącego uzupełniania wszystkim fizjoterapeutom (tj. określonym w art. 13 ww. ustawy), danych w Portalu Świadczeniodawcy (numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wydającego prawo, daty uzyskania prawa), Opolski Oddział Wojewódzki NFZ wnosi o przesyłanie tych danych wnioskami portalowymi w celu aneksowania zmian do umowy.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej