Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla realizatorów świadczeń w rodzaju: AOS, SZP, SOK

20.06.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na portalu świadczeniodawcy zostały umieszczone:

  1. propozycja finansowania świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2018 w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Leczenie Szpitalne oraz Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie
  2. Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów.

Zaakceptowaną propozycję finansową wraz z „Oświadczeniem o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających
z aktualnych przepisów
” –  prosimy dostarczyć do OOWNFZ – Biuro Podawcze (parter)
lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 27 czerwca 2018 r.

W przypadku braku akceptacji przedstawionej propozycji finansowej zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy § 32 ust. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów