Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący sposobu przekazania informacji o liczbie ratowników medycznych oraz kwocie dodadtkowych środków

26.07.2018

 Szanowni Państwo, 

nawiązując do komunikatu z dnia19.07.2018 r., dotyczącego sposobu przekazania informacji o liczbie ratowników medycznych oraz o kwocie dodatkowych środków przyznanych  ratownikom, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r.  (Dz.U.2018 poz. 1373), uprzejmie informujemy, że został zmieniony załącznik „Ratownicy  medyczni.xlsx”.   Zmiana treści załącznika polega na przeniesieniu lipca br. do części okresu, w którym  mieszczą się już przekazane środki.
Prosimy o ponowne przekazanie prawidłowego wniosku/zgłoszenia (zgłoszenie musi mieć status: „Przekazany do OW NFZ”).