Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zaproszenie na spotkanie – AOS

24.08.2018

Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – poradnie, na spotkanie, które odbędzie w dniu 30 sierpnia 2018 r. w godzinach 11.00 i 14.00 (godzina do wyboru) w siedzibie Oddziału (Opole, ul. Głogowska 37, Sala Konferencyjna – parter).

Tematem spotkania będzie finansowanie świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej.