Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja w sprawie zgłaszania danych dot. liczby etatów lekarzy

10.09.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1532), świadczeniodawca przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w art. 4 ust.2 ww. ustawy.

            Powyższą informację należy przekazać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 września 2018 roku.