Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania danych dot. lekarzy i lekarzy dentystów

17.09.2018

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 6  września 2018 r. w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że termin przekazywania danych ze względu na występujące i zgłaszane przez Świadczeniodawców problemy techniczne został wydłużony do 21 września 2018 r.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku w umowach zawartych z OOW NFZ wskazanego powyżej personelu, konieczne jest pilne przedstawienie (nie później niż do dnia 19.09.2018 r.) wniosku portalowego ze zgłoszeniem osoby udzielającej świadczeń do wykazy osób w umowie.

 

Przedstawienie nieprawdziwych oświadczeń podlega odpowiedzialności karnej określone w art. 233 Kodeksu Karnego. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. ze zm.).