Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania danych dot. etatów pielęgniarek i położnych

17.09.2018

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 4 i 11 września 2018 r. dot. aktualizacji liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z NFZ – według stanu na 1 sierpnia 2018 r., Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że termin przekazywania danych ze względu na występujące i zgłaszane przez Świadczeniodawców problemy techniczne został wydłużony do 21 września 2018 r.

 

Przedstawienie nieprawdziwych oświadczeń podlega odpowiedzialności karnej określone w art. 233 Kodeksu Karnego. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. ze zm.).