Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TERMINU WYLICZENIA WARTOŚCI RYCZAŁTU PSZ, NA OKRES ROZLICZENIOWY OD DNIA 01 LIPCA 2018 R. DO DNIA 31

25.09.2018

Na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 97/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 21 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowym szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż wyliczenie wartości ryczałtu PSZ, na okres rozliczeniowy od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r. nastąpi w terminie do 15 października 2018 roku.