Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący szczególnych uprawnień świadczeniobiorców do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

29.10.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wejściu w życie w dniu 30 października 2018 r. zmiany przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1510 ze zm.), przyznających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47 c ustawy) oraz prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy):

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

tj. analogicznych praw jakie przysługują już kombatantom, działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie ww. statusu będzie legitymacja wydawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów