Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy POZ

08.11.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje,
że na podstawie Zarządzenia nr 115/2018/DEF Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dofinansowania na:

1) zakup urządzeń informatycznych;

2) zakup oprogramowania;

3) niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

 

UWAGA WAŻNE

1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych, zakupu oprogramowania, kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniony świadczeniodawca składa do dyrektora właściwego oddziału Funduszu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2018 r prawidłowo sporządzony wniosek wraz z:

  1. specyfikacją dofinansowania;
  2. potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. urządzeń informatycznych, oprogramowania niezbędnych szkoleń świadczeniodawców.

2. Numer rachunku bankowego podany we wniosku o udzielenie dofinansowania powinien być numerem rachunku  zgłoszonym do realizacji umowy POZ w OOWNFZ.  

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych oddziałowi Funduszu.

 

Wszelkie formularze niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie stanowią załączniki do Zarządzenia 115/2018/DEF, które zamieszczamy poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 115/2018/DEF z załącznikami

 

Telefony Informacyjne:

77 549-52-59

77 549-52-55