Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy POZ

27.12.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 133/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców uległ zmianie termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania.

Termin składania wniosków upływa w dniu 28 grudnia 2018 r.

 

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 133/2018/DEF z dnia 21 grudnia 2018 r.

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy