Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców – ważne

04.01.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na Portalu świadczeniodawcy zostały wystawione aneksy/umowy wraz z załącznikami na rok 2019. W związku z tym prosimy o szczegółową analizę danych zawartych w załącznikach, pod kątem zgodności ze stanem faktycznym oraz pilne dostarczenie umów do Oddziału .

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów