Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja o przekazywaniu danych o liczbie etatów ratowników medycznych.

09.01.2019

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 stycznia 2019 r. wprowadzone w życie zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej(Dz. U. 2019 poz. 34).

Wobec powyższego, zgodnie z § 2 ust. 1-3 ww. rozporządzenia wszyscy świadczeniodawcy realizujący umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne i leczenie szpitalne przekazują do Dyrektora Oddziału  Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisu internetowego, informację o liczbie:

– ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne (z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne),

oraz ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawców.

Informację tę świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień :

  • 1 stycznia 2019 r. – w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.;
  • 1 kwietnia 2019 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r.;
  • 1 lipca 2019 r. – w terminie do dnia 14 lipca 2019.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy, że do dnia 14.01.2019 r. obowiązuje termin do składania wniosków dot. etatów ratowników medycznych zgodnie z załączonym wzorem  (zmieniony załącznik „Ratownicy  medyczni.xlsx”). 

 Wniosek/zgłoszenie musi mieć status: „Przekazany do OW NFZ”.

                                                                    Wydział ds. Służb Mundurowych

Pliki do pobrania