Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych

18.03.2019

Komunikat w sprawie dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019 poz. 34) Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem serwisów internetowych informację o liczbie:

1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów
w rodzaju leczenie szpitalne,

2) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

– w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

 

Powyższą informację świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień: 1 kwietnia 2019 r. –
w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r.