Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Uwaga Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju AOS, których termin obowiązywania umowy wygasa z dniem 31 lipca 2019 r.

19.03.2019

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisywania propozycji, wniosków i aneksów, celem przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

 

Dokumenty będzie można podpisać w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ (sala konferencyjna – parter) w dniach:  25 i 26 marzec 2019 r. w godzinach od 8.00
do 16.00.

Opole, 19.03.2019 r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów