Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do OOWNFZ wg stanu na dzień 1 kwietnia 2019 r.

05.04.2019

WAŻNE !!!

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do OOWNFZ wg stanu na dzień 1 kwietnia 2019 r.

   

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (OOW NFZ) przypomina,  iż zgodnie z § 2 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 34) „Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

1)     ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

2)     ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

3)     ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy”.

Dane o liczbie ratowników medycznych do OOW NFZ według stanu na dzień 1  kwietnia 2019 r., zgodnie z § 2 ust. 2 ppk. 2 w/w rozporządzenia, należy przekazać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 kwietnia 2019 r.

Dodatkowo informujemy, iż świadczeniodawca dokonując zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych, bezwzględnie powinien wykorzystać odpowiedni plik dedykowany do rodzaju umowy LSZ lub RTM (w załączeniu).

 

 

Wydział ds. Służb Mundurowych

Pliki do pobrania