Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT w spr. ustalenia taryfy świadczeń:„Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora”

31.05.2019

„Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

„Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 6 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie AOTMiT:

http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=6088