Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców.

12.06.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, że ukazało się Zarządzenie nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców.

Mając na uwadze powyższe tut. Oddział zaprasza do składania wniosków 
o dofinansowanie zakupu oprogramowania
wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej dla świadczeniodawców wystawiających e-recepty. Termin składania wniosków upływa w dniu 10 sierpnia 2019 r.

Ważne:

  1. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w wersji papierowej prosimy o przesłanie załącznika nr 2 (specyfikacja dofinansowania) w wersji elektronicznej na adres dofinansowanie@nfz-opole.pl       
  2. Kwotę dofinansowana w ww. specyfikacji prezentujemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 0,00 zł,
  3. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
  4. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Telefony kontaktowe:

Wydział Informatyki – 77 54 95 316, 77 40 20 132.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy – 77 54 95 259; 77 54 95 264

 

Link do zarządzenia 55/2019/DEF: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552019def,6928.html

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy