Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

03.07.2019

                       „Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń: (dane finansowo-księgowe za 2018 rok – leczenie szpitalne).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja: http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/ od dnia 2 lipca 2019 roku”.

W załączeniu wykaz Świadczeniodawców, którym należy umieścić komunikat na Portalu Świadczeniodawcy.

Źródło: Wydział Organizacyjny