Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową za pomocą Portalu Świadczeniodawcy

12.07.2019

Sekcja ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego prosi i zachęca do generowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe i ich drukowanie bezpośrednio z Portalu Świadczeniodawcy. Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi, aby pieczątka Świadczeniodawcy kierującego na leczenie uzdrowiskowe zawierała numer umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: Wydział Organizacyjny