Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Dotyczy wszystkich świadczeniodawców

16.07.2019

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że opinie dotyczące sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne dla świadczeniodawców realizujących umowy z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wydawane będą na podstawie kompletnie wypełnionego wniosku złożonego w biurze OIPiP w Opolu.

        Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.oipip.opole.pl