Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

01.08.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje:

Komórką właściwą w której świadczeniodawca uzyska informację o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z tym oddziałem, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczeń jest Wydział Spraw Świadczeniobiorców, ul Głogowska 37, Opole 45-315 , nr telefonu 77 40 20 181

Ponadto informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 11 lipca 2019 r. (D z.U. z 2019 r. poz. 1335) wprowadziło zmiany w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym na podstawie § 41a załącznika do rozporządzenia został wprowadzony obowiązek Świadczeniodawcy do informowania w formie pisemnej Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu o osobach upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy przed Funduszem, w tym w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Załącznik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 11 lipca 2019 r. (D z.U. z 2019 r. poz. 1335).

Dotyczy wszystkich świadczeniodawców