Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie postępowania w trybie rokowań na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

13.08.2019

Ogłoszenie postępowania w trybie  rokowań na udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne