Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dot. zmiany w prowadzeniu niektórych list oczekujących

20.08.2019

Opolski OW NFZ informuje, że opublikowana została nowa wersja (2.10) słownika świadczeń w aplikacji AP-KOLCE. Uwzględniono w niej nowe świadczenia, dla których będą prowadzone listy oczekujących od 1 września br., w tym część świadczeń, które były dotychczas sprawozdawane komunikatem LIOCZ, w tym w szczególności badania rezonansu magnetycznego, badania tomografii komputerowej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji stacjonarnej.

Dla części świadczeń zgodnie z §13, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) – świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń powinni wprowadzić  do aplikacji udostępnionej przez Fundusz dane osób oczekujących na te świadczenia do dnia 1 września 2019 r. (według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.)

Wcześniejsze wprowadzenie ww. danych dotyczy świadczeń wymienionych w części II pkt 3, 4, 7-15 oraz w częściach III, IV pkt 1-5, oraz w części V załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia.

W związku z tym świadczeniodawcy mają już możliwość założenia nowych list oczekujących. Przypominamy, że operatorzy świadczeniodawców muszą posiadać uprawnienia do nowych list oczekujących, ze wskazaniem miejsca udzielania (kod centralny) oraz świadczenia.

Ścieżka:
Administracja/Operatorzy – kolumna operacje/uprawnienia do świadczeń

Źródło: Wydział Obsługi Klientów