Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Uwaga Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju AOS, których termin obowiązywania umowy wygasa z dniem 31 grudnia 2019 r.

19.09.2019

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisywania wniosków i aneksów, celem przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, których termin obowiązywania wygasa z dniem 31 grudnia 2019r.

Dokumenty będzie można podpisać w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ (sala konferencyjna – parter) w dniach:  23 – 24 września 2019 r. w godzinach od 8.00
do 16.00.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów